نگهداری از دستبندهای چرمی

نگهداری از دستبندهای چرمی و سیلیکونی و نخی

0
نگهداری از دستبندهای چرمی و سیلیکونی و نخی

نگهداری از دستبندهای چرمی  1 . در معرض نور خورشید قرار ندهید یکی از دشمنان اصلی چرم، آن توپ بزرگ درخشان در آسمان است خورشید. قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور مستقیم خورشید نه تنها رنگ آن را سفید می کند بلکه باعث ضعیف شدن و شکستن پارچه می شود. برای ...