نزاع خیابانی یاسوج

فیلم کامل / درگیری و نزاع خیابانی در یاسوج با ماجرای کامل + دستگیری عوامل

0
فیلم کامل / درگیری و نزاع خیابانی در یاسوج با ماجرای کامل + دستگیری عوامل

روز گذشته گزارش درگیری و تیراندازی و نزاع خیابانی در نزدیکی شهرداری یاسوج 14 شهریور 1400 گزارش شد که فیلم آن نیز در فضای مجازی منتشر شد فیلم کامل درگیری و نزاع خیابانی در مرکز شهر یاسوج با ماجرای کامل تیراندازی و نزاع خیابانی در یاسوج با استفاده از سلاح ...