نحوه مصرف قرص گاباپنتین

موارد مصرف و عوارض قرص گاباپنتین (Gabapentin)

0
موارد مصرف و عوارض قرص گاباپنتین (Gabapentin)

موارد مصرف و عوارض قرص گاباپنتین (Gabapentin) قرص گاباپنتین (Gabapentin) یک آنالوگ گاما آمینوبوتیریک اسید است که در ابتدا برای درمان صرع تولید شد، ولی در حال حاضر برای استفاده‌های مختلفی از جمله کاهش درد، به‌خصوص دردهایی با منشأ عصبی (مانند سردرد و کمردرد) دارد. این دارو با نام‌های تجاری (برند) ...