نحوه مالیدن پرایمر

انتخاب پرایمر مناسب و نحوه استفاده از آن

0
انتخاب پرایمر مناسب و نحوه استفاده از آن

انتخاب پرایمر مناسب و نحوه استفاده از آن پرایمر سطح پوست را نرم می‌کند و خطوط ریز و منافذ پوست را به حداقل می‌رساند، سطح پوست را یکنواخت کرده و آرایش شما را ماندگارتر و بدون لکه باقی می گذارد. اگرچه بسیاری از افراد، استفاده از پرایمر را نادیده می‌گیرند و آن ...