نحوه فعال سازی اینترنت کودک چیست؟!

آموزش نحوه فعالسازی اینترنت کودک بر روی مودم‌ ثابت خانگی و همراه

0
آموزش نحوه فعالسازی اینترنت کودک بر روی مودم‌ ثابت خانگی و همراه

آموزش نحوه فعالسازی اینترنت کودک بر روی مودم‌ ثابت خانگی و همراه چندی است که وزارت ارتباطات از آماده شدن پروژه اینترنت کودک و نوجوان و انتظار برای رونمایی از این پروژه با حضور چند تن از مسوولان خبر می‌دهد. امروز در حضور مدیران شورایعالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات آغاز ...