نحوه فعالسازی رمز دوم کارت بانکی

نحوه دریافت و فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف کارتهای بانکی

0
نحوه دریافت و فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف کارتهای بانکی

نحوه دریافت و فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف کارتهای بانکی رمز دوم کارتهای بانکی از ابتدای خرداد یکبار مصرف شده و اجرا می‌شود . طبق ابلاغیه بانک مرکزی رمز دوم ایستا و دائمی تا پایان اردیبهشت حذف شده و مشتریان بانک ها و کارت های بانکی باید از رمز دوم یکبار مصرف ...