نحوه ثبت نام در سامانه سجام

آموزش ثبت نام در سامانه سجام برای سهام عدالت

1
آموزش ثبت نام در سامانه سجام برای سهام عدالت

آموزش ثبت نام در سامانه سجام برای سهام عدالت مشمولان سهام عدالت که کد بورس ندارند، برای ورود به سامانه سجام sejam.ir, ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام سهام عدالت و دریافت کد سجام, کلیک کنند سامانه جامع اطلاعات مشتریان و سامانه سجام برای ثبت و رهگیری کد بورس برای ...