میزان پاداش آخر سال کارگران

۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی سال ۹۹ کارگران تعیین شد

0
۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی سال ۹۹ کارگران تعیین شد

امسال کف عیدی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی طبق قانون باید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد اما بسیاری از کارگران خصوصا در شرکت ها و کارگاه های کوچک این مبلغ را به عنوان عیدی دریافت نمی کنند بلکه هر مبلغی که دلبخواه کارفرما باشد عیدی آنها است! حداقل عیدی ...