میزان افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۸

0
افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۸

افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۸ افزایش حقوق : پس از افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار، بیش از هر قشر دیگری، افراد حقوق‌بگیر و کسانی که درآمد ثابت دارند متضرر شدند، بسیاری از کارمندان حقوق دریافتی آنها حتی کفاف ده روز اول ماه را نیز ...

زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷

0
زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷

زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان سال 97 زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان : بازنشستگان مابه التفاوت فروردین ماه را در ماه های بعدی دریافت خواهند کرد به دنبال عدم ابلاغ میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷، افزایش حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال نشد. بازنشستگان بعد از ابلاغ این ...