میترا آسوده پزشک مریوان

بیوگرافی میترا آسوده پزشک مریوان کیست و اهل کجاست +همسر و سوابق

0
بیوگرافی میترا آسوده پزشک مریوان کیست و اهل کجاست +همسر و سوابق

بیوگرافی میترا آسوده پزشک مریوان کیست و اهل کجاست +همسر و سوابق میترا آسوده متخصص جراحی عمومی و پزشک جراح در مریوان می باشد. او متولد دهه 60 بوده و که متاسفانه 17 آبان 1402 به علت نامعلومی درگذشت. دکتر میترا آسوده دانش آموخته رشته پزشکی حرفه ای و متخصص جراحی ...