مهشاد کریمی در ایسنا

فیلم کامل / ویدیو یادبود دردناک از آخرین روزهای کاری مهشاد کریمی در ایسنا را ببینید

2
فیلم کامل / ویدیو یادبود دردناک از آخرین روزهای کاری مهشاد کریمی در ایسنا را ببینید

ویدیو یادبود تلخ به مناسبت درگذشت مهشاد کریمی خبرنگار خبرگزاری ایسنا از طرف این رسانه منتشر شد که در ادامه ویدئو یادبود از آخرین روزهای کاری مهشاد کریمی در ایسنا به همراه عکس ها و تصاویر وی در محل کارش را ببینید   ویدیو یادبود مهشاد کریمی در ایسنا فیلمی به مناسبت درگذشت ...