مهران رحمانی

اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم عصر جدید شنبه ۲۱ تیر ۹۹

0
اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم عصر جدید شنبه ۲۱ تیر ۹۹

اسامی شرکت کنندگان قسمت اول مرحله دوم عصر جدید شنبه 21 تیر 99 با حضور 5 شرکت کننده صعود کننده به مرحله دوم عصر جدید 2 حضور دارند که در ادامه توضیحی درباره هر کدام و نتایج قسمت اول مرحله دوم فصل دوم عصر جدید را در مجله حرف تازه ...

اهدای انگشتر حاج قاسم به مهران رحمانی از طرف خانواده شهید سلیمانی + عکس

0
اهدای انگشتر حاج قاسم به مهران رحمانی از طرف خانواده شهید سلیمانی + عکس

اهدای انگشتر حاج قاسم به مهران رحمانی از طرف خانواده شهید سلیمانی + عکس اهدای انگشتر شهید قاسم سلیمانی به مهران رحمانی شرکت کننده عصر جدید به خاطر ترسیم چهره حاج قاسم سلیمانی در فصل دوم عصر جدید و هدیه ای با ارزش به که مهران رحمانی یکی از شرکت کنندگان ...