مهدی پارسازاده

بیوگرافی و عکس های نجمه جودکی مجری

0
بیوگرافی و عکس های نجمه جودکی مجری

بیوگرافی و عکس های نجمه جودکی مجری نجمه جودکی مجری تلویزیون را در بروزترین بیوگرافی و عکس های شخصی و خانوادگی با همسرش و سوابق و نحوه ورود به صدا و سیما را در مجله اینترنتی حرف تازه بخوانید. بیوگرافی نجمه جودکی گوینده و مجری تلویزیون در 21 آبان ماه 1369در تهران بوده ...