منصور سپهرنیا کیست

بیوگرافی منصور سپهرنیا بازیگر قدیمی کیست و همسر و فرزندان +عکس قدیم و جوانی

0
بیوگرافی منصور سپهرنیا بازیگر قدیمی کیست و همسر و فرزندان +عکس قدیم و جوانی

بیوگرافی منصور سپهرنیا بازیگر قدیمی کیست و همسر و فرزندان +عکس قدیم و جوانی منصور سپهرنیا بازیگر قدیمی سینمای قبل انقلاب است که در 4 اردیبهشت 1309 در اصفهان زاده شده و دارای 93 سالاست و هنوز در قید حیات میباشد و در امریکا زندگی میکند. همه فعالیت های هنری او ...