مقاله روانشناسی

کشف رسالت زندگی

4
کشف رسالت زندگی

کشف رسالت زندگی مطمئناً نام استیوجابز را شنیده‌اید. اگر او را نمی‌شناسید باید بگویم استیو جابز بنیان گذار شرکت اپل است. استیو جابز مظهر ثروث و تلاش و موفقیت است، با این حال در آخرین لحظات زندگیش، از عملکرد خود در طول زندگی، رضایت ندارد. استیو جابز بیان کرد که ...