arongroups

معلم قائمشهری

پای آقامون جنتلمنه به قضیه معلم قائمشهری و گنگستر شهر آمل باز شد

0
پای آقامون جنتلمنه به قضیه معلم قائمشهری و گنگستر شهر آمل باز شد

پای آقامون جنتلمنه به قضیه معلم قائمشهری و گنگستر شهر آمل باز شد انتشار یک ویدیو از کلاس درس ابتدایی معلم قائمشهری و آهنگ گنگستر شهر آمل موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. از نقدها به کار و روش این خانم معلم تا محتوای ...

فیلم جنجالی اجرای آهنگ گنگستر شهر آمل توسط معلم قائمشهری و دانش آموزان واکنش ها

3
فیلم جنجالی اجرای آهنگ گنگستر شهر آمل توسط معلم قائمشهری و دانش آموزان واکنش ها

فیلم جنجالی اجرای آهنگ گنگستر شهر آمل توسط معلم قائمشهری و دانش آموزان که باعث اخراج معلم قائمشهری شد در ادامه مطلب کامل ببینید که از ساعاتی پیش به خبر داغ روز در شبکه های اجتماعی تبدیل شده و با واکنش های انتقادی به دلیل پخش ترانه و موسیقی مبتذل ...