معایب زایمان سزارین

همه آنچه باید در مورد زایمان طبیعی و سزارین بدانید

0
همه آنچه باید در مورد زایمان طبیعی و سزارین بدانید

همه آنچه باید در مورد زایمان طبیعی و سزارین بدانید شاید یکی از مهمترین دغدغه های خانم ها بعد از ازدواج و در دوران بارداری نحوه زایمان است ، حتی بعضی مواقع خانم هایی که قبلا تجربه زایمان ندارند ، از لحظه زایمان ترس داشته باشند و بر سر دوراهی انتخاب ...