مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان نروژ

برنامه و نتایج مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۱ + ساعت و تاریخ مسابقات

0
برنامه و نتایج مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۱ + ساعت و تاریخ مسابقات

نتایج مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان نروژ 2021 + ساعت مسابقات کشتی آزاد ایرانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان نروژ 2021 از شنبه 10 مهر ۱۴۰۰ ماه به میزبانی نروژ آغاز شده و تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با 10 آزادکار  علیرضا سرلک، رحمان عموزاد، امیرمحمد یزدانی‌، عرفان الهی، یونس امامی،  ...