مسابقات وزنه برداری

رکوردزنی لاشا تالاخادزه وزنه‌بردار گرجستانی + رکورد حسین رضازاده شکسته شد

0
رکوردزنی لاشا تالاخادزه وزنه‌بردار گرجستانی + رکورد حسین رضازاده شکسته شد

رکوردزنی لاشا تالاخادزه وزنه‌بردار گرجستانی + رکورد حسین رضازاده شکسته شد شکستن رکورد حسین رضازاده وزنه بردار سنگین وزن ایرانی توسط لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار گرجستانی شکسته شد. لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار گرجستانی رکورد حرکت دوضرب پیش از این با 263.5 کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده از ایران بود که امروز در روز آخر ...