مرز ایران و ترکیه

ساخت دیوار مرزی بین ایران و ترکیه توسط دولت ترکیه

0
ساخت دیوار مرزی بین ایران و ترکیه توسط دولت ترکیه

ساخت دیوار مرزی بین ایران و ترکیه توسط دولت ترکیه ساخت دیوار مرزی بین ایران و ترکیه : یک خبرگزاری ترک گزارش داد که ترکیه ساخت دیوار مرزی در مرز مشترک خود با ایران همانند دیوار ساخته شده این کشور با سوریه را آغاز کرده است. آسوشیتدپرس گزارش داد؛ خبرگزاری دوغان ترکیه ...