تفریحات

مرحله دوم عصر جدید

اجرا و اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم عصر جدید یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹

0
اجرا و اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم عصر جدید یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹

اجرا و اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم عصر جدید یکشنبه 22 تیر 99 اسامی شرکت کنندگان قسمت دوم مرحله دوم عصر جدید یکشنبه 22 تیر 99 با حضور 5 شرکت کننده صعود کننده به مرحله دوم فصل دوم عصر جدید روی انتن شبکه سه میرود که در ادامه توضیحی درباره هر ...

اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم عصر جدید شنبه ۲۱ تیر ۹۹

0
اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم عصر جدید شنبه ۲۱ تیر ۹۹

اسامی شرکت کنندگان قسمت اول مرحله دوم عصر جدید شنبه 21 تیر 99 با حضور 5 شرکت کننده صعود کننده به مرحله دوم عصر جدید 2 حضور دارند که در ادامه توضیحی درباره هر کدام و نتایج قسمت اول مرحله دوم فصل دوم عصر جدید را در مجله حرف تازه ...

فیلم و عکس اجرای مجید ترکمان در مرحله دوم عصر جدید

0
فیلم و عکس اجرای مجید ترکمان در مرحله دوم عصر جدید

فیلم و عکس اجرای مجید ترکمان در مرحله دوم عصر جدید اجرای مجید ترکمان در عصر جدید در محله دوم در 29 اردیبهشت ماه 98 و تقلید صدای محشر آهنگ پس از باران و تقلید صدای خانم جلسه ای و یکی از شرکت کنندگان و حواشی و چهار چراغ سفید را ...