مدارک اخذ رتبه

رتبه بندی شرکت های پیمان کاری

0
رتبه بندی شرکت های پیمان کاری

هر شرکت رتبه پیمان کاری ابنیه تاسیسات و آب جهت اخذ پروژه از نهادها و سازمانها ی دولتی می بایستی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت نماید. این گواهینامه صلاحیت در اصطلاح گرید یا رتبه نامیده می شود.مرجع بررسی و رتبه بندی شرکت، سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد   ثبت سفیر بهترین ...