مدارس کدام استان روز چهارشنبه تعطیل است؟

آیا مدارس ۲۱ دی تعطیلند؟| آخرین خبر از تعطیلی مدارس چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ (بارش برف)

0
آیا مدارس ۲۱ دی تعطیلند؟| آخرین خبر از تعطیلی مدارس چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ (بارش برف)

آیا مدارس ۲۱ دی تعطیلند؟| آخرین خبر از تعطیلی مدارس چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ (بارش برف) تعطیلی مدارس | تعطیلی ادارات: آخرین خبر تعطیلی مدارس روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ منتشر شد!.(بروزرسانی جدید) 🔸 پیش از این بطور رسمی تعطیلی مدارس در شهرهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، گلستان و کردستان فردا ...