مداحی میوه فروش اردبیلی

بیوگرافی و اجرای اسماعیل مهدوی میوه فروش اردبیلی در عصر جدید

0
بیوگرافی و اجرای اسماعیل مهدوی میوه فروش اردبیلی در عصر جدید

بیوگرافی و اجرای اسماعیل مهدوی میوه فروش اردبیلی در عصر جدید اسماعیل مهدوی میوه فروش اردبیلی 41 ساله معروف به صفر عمی (صفر عمو) میوه فروش اردبیلی، که با آواز ترکی میوه هایش را میفروشد و صدایش دست کمی از مرحوم موذن زاده اردبیلی ندارد . بیوگرافی و اجرای آواز خوانی ...