مداحی عباس بریهی

عباس بریهی مداح خوزستانی که بر اثر کرونا درگذشت کیست؟

0
عباس بریهی مداح خوزستانی که بر اثر کرونا درگذشت کیست؟

عباس بریهی مداح خوزستانی که بر اثر کرونا درگذشت کیست؟ عباس بریهی مداح خوزستانی ،مداح جنوبی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت ، در حالیکه کرونا را جدی نمیگرفت و موارد بهداشتی را رعایت نمیکرد. در ادامه بیوگرافی و عکس و ماجرای مسخره کردن کرونا و حرفها و اعترافات لحظه مرگ ...