مداحی سلمان الحلواجی

ویدئوی نماهنگ واویلی علی العباس سلمان الحلواجی مداح عراقی

0
ویدئوی نماهنگ واویلی علی العباس سلمان الحلواجی مداح عراقی

ویدئوی نماهنگ واویلی علی العباس سلمان الحلواجی مداح عراقی ویدئوی نماهنگ واویلی علی العباس سلمان الحلواجی مداح عراقی پسر اباذر الحلواجی را در این بخش از مجله حرف تازه دانلود کنید که در وصف حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سروده شده است. این مداح کوچک و خردسال عراقی تاکنون چندین ویدئو و ...