محمد اردنی از شهدای ناوچه کنارک کیست

عکس و بیوگرافی محمد اردنی قهرمان غواصی از شهدای ناوچه کنارک

0
عکس و بیوگرافی محمد اردنی قهرمان غواصی از شهدای ناوچه کنارک

عکس و بیوگرافی محمد اردنی قهرمان غواصی از شهدای ناوچه کنارک محمد اردنی ناوبان دوم عرشه ناوچه کنارک، قهرمان غواصی عمق از شهدای ناوچه کنارک که در 21 اردیبهشت 1399 شمسی به درجه رفیع شهادت رسید. به همین مناسبت بیوگرافی و عکس های شهید محمد اردنی و سوابق وی را در ...