محمدامین روستایی بوکسور

محمدامین روستایی بوکسور کیست / ماجرای مرگ ناگهانی محمدامین روستایی + بیوگرافی

0
محمدامین روستایی بوکسور کیست / ماجرای مرگ ناگهانی محمدامین روستایی + بیوگرافی

بیوگرافی محمدامین روستایی بوکسور کیست / علت مرگ ناگهانی محمدامین روستایی بوکسور محمد امین روستایی بوکسور, متولد دهه هشتاد در همدان است که در 19 مرداد 1401 به علت نامشخص و بطور ناگهانی در اردوی تیم ملی بوکس در کردستان درگذشت. برخی رسانه از ضایعه مغزی و بیهوش شدن این بوکسور ...