محسن افشارچی

بیوگرافی و سوابق محسن افشارچی استاندار زنجان + زندگی شخصی با عکس

0
بیوگرافی و سوابق محسن افشارچی استاندار زنجان + زندگی شخصی با عکس

بیوگرافی و سوابق محسن افشارچی استاندار زنجان + زندگی شخصی با عکس بیوگرافی محسن افشارچی استاندار زنجان و همسر و فرزندانش + زندگی شخصی با عکس ها و سوابق اجرایی و مدیریتی از تدریس تا استانداری زنجان و خانواده و مدرک تحصیلی وی را در این بخش از مجله حرف تازه ...