تفریحات

متن سوره نصر

فضائل قرائت سوره نصر و آثار و برکات این سوره

0
فضائل قرائت سوره نصر و آثار و برکات این سوره

فضائل قرائت سوره نصر و آثار و برکات این سوره نصر به معنای پیروزی می باشد و اسم سوره نصر از نخستین آیه آن گرفته شده است. این سوره یکصد و دهمین سوره قرآن می باشد و به آن سوره «اذا جاء» یا «تودیع» نیز گفته می شود. بر اساس روایات ...