متن تسلیت رحلت امام خمینی

متن تسلیت ۱۴ خردادماه + مجموعه عکس نوشته های سالروز رحلت امام خمینی ۱۴۰۰

0
متن تسلیت ۱۴ خردادماه + مجموعه عکس نوشته های سالروز رحلت امام خمینی ۱۴۰۰

سالروز رحلت آیت الله خمینی، روز 14 خرداد ماه است که با تصویب مجلس به این نام و برای گرامیداشت این روز نامگذاری شد. به همین مناسبت، ما امروز برای شما، مجموعه از جدیدترین متن های تسلیت، عکس پروفایل و عکس نوشته های جدید ویژه روز 14 خرداد و ...