تفریحات

متن تبریک روز نیروی هوایی

متن و پیامک تبریک روز نیروی هوایی ۱۴۰۲ + عکس نوشته روز نیروی هوایی مبارک

0
متن و پیامک تبریک روز نیروی هوایی ۱۴۰۲ + عکس نوشته روز نیروی هوایی مبارک

متن تبریک روز نیروی هوایی : روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ به جهت حضور کارکنان وقت نیروی هوایی در اقامتگاه «امام خمینی» و همبستگی با انقلاب، به نام روز نیروی هوایی نامگذاری شده است و ما هر ساله این روز را تبریک می گوییم.همراه ما باشید. متن و پیامک تبریک روز نیروی ...

متن و جملات تبریک روز نیروی هوایی ۱۴۰۱ + عکس نوشته و استوری

0
متن و جملات تبریک روز نیروی هوایی ۱۴۰۱ + عکس نوشته و استوری

متن تبریک روز نیروی هوایی : نیروی هوایی بخشی از نیروهای مسلح است که وظیفه حفاظت از مرزهایی هوایی و پشتیبانی را برعهده دارد. 19 بهمن 1357 به نام روز نیروی هوایی نامگذاری شده است. به همین جهت ما جملات تبریک روز نیروی هوایی 1401 همراه عکس نوشته را برای ...