مایک آغاسی پدر آندره آغاسی

بیوگرافی مایک آغاسی بوکسور ایرانی تبار و همسر و پسرش آندره آغاسی +عکس ها و درگذشت

0
بیوگرافی مایک آغاسی بوکسور ایرانی تبار و همسر و پسرش آندره آغاسی +عکس ها و درگذشت

بیوگرافی مایک آغاسی پدر آندره آغاسی + عکسها علت درگذشت و سوابق بیوگرافی و درگذشت امانوئل آغاسی (مایک آغاسی) بوکسور المپیکی ایرانی تبار و (پدر آندره آغاسی تنیسور) از شروع بوکس تا تیم ملی بوکس ایران و مهاجرت و ازدواج و فرزندان به همراه عکس ها و سوابق شخصی و ورزشی ...