ماه عسل 98

زمان پخش و مهمانان برنامه ماه ماه با اجرای بنیامین بهادری

0
زمان پخش و مهمانان برنامه ماه ماه با اجرای بنیامین بهادری

زمان پخش و مهمانان برنامه ماه ماه با اجرای بنیامین بهادری برنامه ماه ماه جایگزین ماه عسل در شبکه سه شده و قرار است با اجرای بنیامین بهادری برای ویژه‌ برنامه پیش از افطار پخش شود. بینندگان چندین سال ایست که قبل از افطار با احسان علیخانی و برنامه اش همراه بودند ...