ماه شعبان

عکس نوشته و متن تبریک آغاز ماه شعبان ۹۹ + عکس پروفایل جدید

0
عکس نوشته و متن تبریک آغاز ماه شعبان ۹۹ + عکس پروفایل جدید

عکس نوشته و متن تبریک آغاز ماه شعبان 99 + عکس پروفایل جدید ماه شعبان به ماه پیامبر اکرم ص نامیده شده که فضائل و اعمال خاصی دارد که بیشتر مومنان با آغاز ماه شعبان و حلول این ماه مبارک و پر فضیلت آنرا انجام میدهند. ما مجله اینترنتی حرف تازه ...

اعمال و نمازهای ماه شعبان و اعمال نیمه شعبان

0
اعمال و نمازهای ماه شعبان و اعمال نیمه شعبان

اعمال و نمازهای ماه شعبان و اعمال نیمه شعبان اعمال ماه شعبان را ماه حضرت پیامبر اکرم(ص) نامیدند و اعمال مخصوص این ماه زیاد است و فضیلت بسیار دارد و آن حضرت می فرمودند که این ماه، ماه من است، خدا رحمت کند کسی که مرا بر ماه من یاری دهد، ...