مادر بابک خرمدین کارگردان

فیلم / اعترافات مادر بابک خرمدین درباره کشتن دختر و پسرش

0
فیلم / اعترافات مادر بابک خرمدین درباره کشتن دختر و پسرش

مادر بابک خرمدین کارگردان در اعترافات امروز در دادسرا پرده از راز قتل داماد و دخترش آرزو و پسرش بابک برداشت و درباره قتل دو فرزندش بابک و آرزو و دامادش تأکید کرد که از این بابت ناراحت نیست و با همکاری همسرش فرزندانش را کشته و مثله کرده است مادر ...