ماجرای جسد داخل گونی همدان

عکسهای پیدا شدن جسد داخل گونی در همدان

0
عکسهای پیدا شدن جسد داخل گونی در همدان

عکسهای پیدا شدن جسد داخل گونی در همدان جسد داخل گونی شهر همدان : امروز صبح در شهر همدان مردم در حوالی میدان شیر سنگی شهر همدان با صحنه عجیبی روبرو شدند.   جسد فرد ناشناسی در حالی که در گونی رها شده بود و خون از گونی جاری بود در یکی از ...