تفریحات

لیست جهیزیه معمولی

لیست کامل جهیزیه عروس + وسایلی که باید برای جهاز عروس خریداری شود

6
لیست کامل جهیزیه عروس + وسایلی که باید برای جهاز عروس خریداری شود

لیست کامل جهیزیه عروس + وسایلی که باید برای جهاز عروس خریداری شود جهیزیه عروس : در فرهنگ و عرف خانواده های ایرانی، پس از اینکه دو جوان به عقد ازدواج هم در آمدند؛ پروسه خرید جهیزیه عروس آغاز می شود. اما بر اساس عرف و سنت، بخش عمده ی جهیزیه را ...