لیدا فتح الهی

بازیگر نقش اعظم دختر بزرگ آقا هاشم در سریال متهم گریخت کیست

0
بازیگر نقش اعظم دختر بزرگ آقا هاشم در سریال متهم گریخت کیست

بازیگر نقش اعظم دختر بزرگ آقا هاشم در سریال متهم گریخت کیست بیوگرافی بازیگر نقش اعظم در سریال متهم گریخت کیست لیدا فتح اللهی بازیگر نقش اعظم دختر بزرگ آقا هاشم در سریال متهم گریخت میباشد در سال ۱۳۶۳ در تهران متولد شده است. دارای مدرک کارشناسی می باشد و در رشته ...