لباس جنجالی امیر کرمانشاهی مداح

ماجرای کامل تیپ و لباس جنجالی امیر کرمانشاهی مداح مشهدی و واکنش ها را ببینید

1
ماجرای کامل تیپ و لباس جنجالی امیر کرمانشاهی مداح مشهدی و واکنش ها را ببینید

لباس جنجالی مداح : ماجرای تیپ و لباس جنجالی امیر کرمانشاهی مداح اهل بیت در مشهد و واکنش ها را ببینید که در شب ولادت امام رضا علیه السلام با لباس طرح هاوایی و گل گلی هیات انصارالحجه مشهد مداحی کرد. ماجرای کامل تیپ و لباس جنجالی امیر کرمانشاهی مداح مشهدی ...