arongroups

قیچی برگردان جهانبخش به چلسی

فیلم گل علیرضا جهانبخش به چلسی

0
فیلم گل علیرضا جهانبخش به چلسی

سوپر گل علیرضا جهانبخش به چلسی علیرضا جهانبخش ستاره ایرانی برایتون با ضربه ای استثنایی دروازه چلسی را باز کرد تا برای دومین هفته متوالی ناجی تیمش در لیگ جزیره باشد. در چارچوب تقویم بسیار فشرده فوتبال انگلیس، رقابت های هفته بیست و یکم لیگ جزیره امروز آغاز شده و تیم ها ...