تفریحات

قیمت گوسفند زنده روز

عرضه و فروش انواع گوسفند زنده در تهران با قیمت روز کشتارگاه

0
عرضه و فروش انواع گوسفند زنده در تهران با قیمت روز کشتارگاه

خرید گوسفند همیشه یک موضوع مهم و پر تکرار نزد ایرانیان بوده است. برخی به خاطر گوشت لذیذ آن اقدام به خرید می‌‌کنند و برخی برای اهدافی نظیر قربانی کردن به دلیل باورهای سنتی و مذهبی چنین قربانی هایی را انجام می دهند. این مسئله غیر قابل انکار است که ...