قیمت لارجرباکس

دستگاه وکیوم مردانه بهتر است یا لاجرباکس ایرانی

4
دستگاه وکیوم مردانه بهتر است یا لاجرباکس ایرانی

دستگاه وکیوم مردانه رناس طب دستگاه وکیوم مردانه  یکی از وسایلی میباشد که در دهه اخیر برای درمان ناتوانی جنسی و کجی آلت و اختلالات نعوظ به بیماران توصیه میشود. این دستگاه مکنده به دلیل کاهش مصرف دارو در بیماران پرطرفدار میباشدزیرا عوارض جانبی آن بسیار کم است.  البته هنوز هم ...