قیمت شفلرا

صفر تا صد خرید و نگهداری گیاه شفلرا + پیشنهاد بهترین قیمت

0
صفر تا صد خرید و نگهداری گیاه شفلرا + پیشنهاد بهترین قیمت

شفلرا به عنوان یکی از گیاهان آپارتمانی است که بومی استرالیا است. گل شفلرا به شکل درخچه‌ای همیشه سبز بوده که به عنوان یک گیاه مقاوم آپارتمانی شناخته می‌شود. کسانی که می‌خواهند برای محیط کار یا منزل خود یک گیاه مقاوم نسبت به شرایط نامساعد محیطی خریداری کنند، می‌توانند نگاهی ...