قیمت سنسور دریچه گاز

سنسور دریچه گاز و مسائل مربوط به آن

0
سنسور دریچه گاز و مسائل مربوط به آن

سنسور دریچه گاز و مسائل مربوط به آن با پیشرفت علم و فناوری و ارتقا موتور وسایل نقلیه از حالت کاربراتوری به انژکتوری، پیچیدگی های زیادی به این سیستم اضافه شده که کنترل همه جانبه بر تک تک این قطعات بدون استفاده از سنسورهای مختلف امری ناممکن می باشد. سنسور دریچه ...