قیمت بی بی چک

نحوه استفاده از بی بی چک + زمان استفاده از بی بی چک

0
نحوه استفاده از بی بی چک + زمان استفاده از بی بی چک

نحوه استفاده از بی بی چک + زمان استفاده از بی بی چک بی بی چک سالهاست که به عنوان یکی از روش های فوری تشخیص حاملگی به کار می رود. مکانیزم عمل آن تعیین غلظت هورمون HCG در ادرار فرد مظنون به بارداری است. بهترین زمان استفاده از بی بی چک برای ...