تفریحات

قیمت بلیت تک سفره مترو سال 97

قیمت بلیت متروی تهران در سال ۹۷

1
قیمت بلیت متروی تهران در سال ۹۷

قیمت بلیت متروی تهران در سال ۹۷ قیمت بلیت متروی تهران : در این مطلب میتوانید قیمت جدید بلیت های مترو تهران را ملاحظه کنید و با قیمت های سال 96 مقایسه کنید لایحه قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷ در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران ...