قیمت برنج شیرودی

برنج شیرودی چیست؟

0
برنج شیرودی چیست؟

برنج شیرودی چیست؟ هنگامی که در فصل تابستان و در ماه شهریور به استان مازندران سفر کنید، کشاورزان بسیاری را در مزارع برنج خواهید دید که مشغول برداشت برنجی با نام برنج شیرودی هستند. این برنج از جمله انواع برنج‌های پرمحصول ایرانی است و در آب و هوای سرد و کوهستانی ...