قرص لوزارتان 25

موارد مصرف و عوارض قرص لوزارتان (Losartan)

0
موارد مصرف و عوارض قرص لوزارتان (Losartan)

موارد مصرف و عوارض قرص لوزارتان (Losartan) قرص لوزارتان و موارد و دوز مصرف و عوارض و ترکیبات و شرکتهای تولید کننده را در این بخش از سایت حرف تازه بخوانید. موارد تجویز دارو و قرص لوزارتان موارد مصرف این دارو در بیماری هایی مانند فشارخون بالا می باشد . این دارو در فشار ...