قرص تاخیری اصل

درمان زودانزالی و معرفی قرصهای تاخیری و عوارض آن

1
درمان زودانزالی و معرفی قرصهای تاخیری و عوارض آن

معرفی قرصهای تاخیری و عوارض آن قرص تاخیری : چندین عامل برروی انزال تاثیر می گذارد به همین دلیل بهترین درمان انزال زودرس یا زود ارضایی ترکیبی از درمان‌های ذهنی، درمان دارویی و تکنیک‌های جنسی می‌باشد و نباید به استفاده از قرص‌ تاخیری اکتفا کرد. در ادامه داروهای خوراکی و غیرخوراکی ...